Tłumaczenia

Co tłumaczymy najczęściej i najchętniej?

  • Instrukcje obsługi, konserwacji i instalacji, podręczniki użytkownika, opisy techniczne, karty katalogowe, specyfikacje, broszury produktowe oraz wszelkiego rodzaju dokumentacje i materiały techniczne.

Oprócz przygotowania technicznego, tłumaczenia takie wymagają od tłumacza wiedzy na temat poprawnego posługiwania się ciągle zmieniającą się technologią, i to w bardzo szerokim i spójnym zakresie.

Tłumacz polski w Zurychu

  • Akty notarialne i inne instrumenty prawne, pełnomocnictwa, umowy i porozumienia, ogólne warunki handlowe, wnioski i skargi, korespondencja z organami administracji państwowej, oświadczenia dotyczące prywatności i inne zastrzeżenia prawne, ekspertyzy i opinie, raporty, wyciągi z rejestru handlowego itp.

Ponieważ każdy region językowy ma swój własny system prawny z charakterystycznymi dla niego osobliwościami językowymi, tłumacz musi bardzo dobrze orientować się w języku prawniczym i drobnym druku.

Tłumaczenia Zurych

  • Ulotki dla pacjentów i etykiety na opakowaniach, wyniki badań klinicznych, raporty i ankiety, rozprawy naukowe, artykuły w czasopismach i książkach naukowych oraz instrukcje obsługi urządzeń medycznych.

Do tego typu projektów tłumaczeniowych angażujemy zazwyczaj osoby posiadające praktyczne doświadczenie i pracowników naukowych z branży medycznej i farmaceutycznej.

Tłumaczenia techniczne